Chow Mei Fun

Rice Noodles Per Order

44. Chicken Chow Mei Fun

8.95
44. Chicken Chow Mei Fun

45. Pork Chow Mei Fun

8.95
45. Pork Chow Mei Fun

46. Beef Chow Mei Fun

9.55
46. Beef Chow Mei Fun

47. Shrimp Chow Mei Fun

9.55
47. Shrimp Chow Mei Fun

48. Vegetable Chow Mei Fun

8.95
48. Vegetable Chow Mei Fun

49. House Special Chow Mei Fun

9.75
49. House Special Chow Mei Fun

50. Singapore Rice Noodles

9.75
50. Singapore Rice Noodles
Chow Mei Fun